SBD BA I.
 

Stavebné bytové družstvo Bratislava I.
Vítame Vás na našej www stránke.

UPOZORNENIE :


Žiadame Vás, aby ste si  po vstupe na našu webovú stránku

www.sbd1-ba.sk  prečítali našledovné dokumenty:
 

1. Oznámenie vedenia SBD Bratislava I. zo dňa 11.3.2020
 

2. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2777/2020
 

3.   Zákon 62/2020 Z. z. – Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Naše bytové družstvo Vám ponúka všetky služby súvisiace s užívaním a prevádzkou domu (bytov), nebytových priestorov a garáží.
 

  • naša činnosť je založená na vzájomnej dôvere a spokojnosti už 55 rokov
  • poskytujeme výkon spávy v Starom meste a Petržalke
  • v našej správe je 3.000 bytov
  • poskytujeme štandardné i nadštandardné služby
NOVINKA | Zoznam nepotrebných zásob určených na odpredaj najdete v DOKUMENTOCH A TLAČIVÁCH

Z fotogalérie vyberáme