SBD BA I.
 

Stránkové dni

 

     

 

Štvrtok

13.00

-

18.00

 
  
Podateľňa:
   

Pondelok 08.00
13.00

-
-

12.00
15.30

Utorok

08.00
13.00

-
-

12.00
15.30

Streda 08.00
13.00
-
-
12.00
15.30
Štvrtok 08.30
13.00
-
-
12.00
18.00
Piatok 08.00 - 12.00

 


--------------------------------------------------------------------------------

Do budovy SBD I. je nájomcom a vlastníkom bytov umožnený vstup len počas stránkových dní.
Mimo stránkových dní a hodín sa  vybavujú len vopred telefonicky dohovorené návštevy
(prednostne funkcionári členských samospráv).