SBD BA I.
 

Inzercia

 

Uvedené nebytové priestory sa môžu využiť na kancelárske, obchodné, prípadne skladové priestory.

V prípade záujimu o prenájom sa informácie poskytujú na tel.čísle 02/5998 0345 , email: sekretariat@sbd1-ba.sk
 


 

BRATISTALA – STARÉ MESTO, nebytový priestor
Dunajská 58
Celková plocha 440 m2 (predajňa 161 m2, ostatná plocha 279 m2)
Kancelárske priestory
Grösslingova 38-40, Bratislava - Staré mesto
278,30 m²
Nebytový priestor
Západný rad 3-5, Bratislava - Staré mesto
178,70 m²
BRATISLAVA – STARÉ MESTO (obchodné priestory, kaviareň)
Špitálska 59
Celková plocha 279 m2 (prízemie 155 m2 a I. posch. 124 m2)
BRATISLAVA-PETRŽALKA (obchodné priestory, výrobňa zákuskov)
Tupolevova 3
Celková plocha 186 m2