SBD BA I.
 

Kontakty

 

 

Prízemie
II. Podlažie

PODATEĽŇA


11

59 98 03 11
III. Podlažie
Správca
Ing. Jozef Bihary


23

59 98 03 23
0902 083 369
Energetik, výťahy
Energetik, výťahy
V. Podlažie
PREDSEDA SBD Bratislava I.
Ing. BOŠKO Peter

56

44

59 98 03 44
SEKRETARIÁT
Marošová Andrea

57

45

59 98 03 45
FAX 54 41 75 10
VI. Podlažie – Ekonomické oddelenie
ŠIŠOLÁKOVÁ Marta
62
52
59 98 03 52
Učtáreň, faktúry
Ing. Andrea Richter


72

02/59980372