SBD BA I.
 

Kontakty

Prízemie
II. Podlažie
Referát služieb byty a garáže
RICHTEROVÁ Eva

26

13

59 98 03 13

PODATEĽŇA


11

59 98 03 11
III. Podlažie
Správca
Ing. Jozef Bihary


23

59 98 03 23
0902 083 369
NIŽNÁNSKA Antónia
36
25
59 98 03 25
0902 083 368
MÓROCZ Róbert
37
26
59 98 03 26
Správca
Bc.POLÁKOVÁ Barbara59 98 03 21
0903 744 327
IV. Podlažie
POKLADŇA
41
31
59 98 03 31
JAROLÍKOVÁ Viera
47
33
59 98 03 33
V. Podlažie
RUMANOVÁ Iveta
51
41
59 98 03 41
JUREČKOVÁ Katarína
52
42
59 98 03 42
54 41 18 72
PREDSEDA SBD Bratislava I.
Ing. BOŠKO Peter

56

44

59 98 03 44
SEKRETARIÁT
Marošová Andrea

57

45

59 98 03 45
FAX 54 41 75 10
VI. Podlažie
ŠIŠOLÁKOVÁ Marta
62
52
59 98 03 52
Ing.LACKOVIČOVÁ Oľga
68
56
59 98 03 56