SBD BA I.
 

Kontakty

      Z dôvodu pandemických opatrení COVID-19  bude administratívna budova SBD Bratislava I. uzavretá do 7. februára 2021,  vybavované budú len havarijné záležitosti, požiadavky vlastníkov je potrebne riešiť podľa možnosti formou e-mailovej komunikácie alebo telefonicky.
 

Poštu je nutné vhadzovať do poštovej schránky SBD Bratislava I..

 

Prízemie
II. Podlažie
Učtáreň- nájomné – byty, garáže
Jana Bučková

26

13

59 98 03 13
Účtareň nebytových priestorov a spoločných priestorov
Ivana Majeková

26

53

59 98 03 53

PODATEĽŇA


11

59 98 03 11
III. Podlažie
Správca
Ing. Jozef Bihary


23

59 98 03 23
0902 083 369
NIŽNÁNSKA Antónia
36
25
59 98 03 25
0902 083 368
Konštantín Baláž
37
26
59 98 03 26
Správca
Bc.POLÁKOVÁ Barbara59 98 03 21
0903 744 327
IV. Podlažie
POKLADŇA
41
31
59 98 03 31
V. Podlažie
RUMANOVÁ Iveta
51
41
59 98 03 41
JUREČKOVÁ Katarína
52
42
59 98 03 42
54 41 18 72
PREDSEDA SBD Bratislava I.
Ing. BOŠKO Peter

56

44

59 98 03 44
SEKRETARIÁT
Marošová Andrea

57

45

59 98 03 45
FAX 54 41 75 10
VI. Podlažie
ŠIŠOLÁKOVÁ Marta
62
52
59 98 03 52
Ing.LACKOVIČOVÁ Oľga
68
56
59 98 03 56
VEDÚCI EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Ing. Peter Špaček

66

54

0911 744 328
59 98 03 54