SBD BA I.
 

Aktuality

Odpredaj skladových zásob

Uznesenie č. 068/09/2015 z 23.9.2015

 

     Predstavenstvo    schvaľuje  znížiť  výšku skladovej ceny na odpredaj nadbytočných skladových zásob zo skladu (SHS)  zo 35% na 25%. 

Zoznam na predaj tu stiahni.

Pandemické opatrenia COVID-19

        Z dôvodu pandemických opatrení COVID-19  bude administratívna budova SBD Bratislava I. uzavretá do 7. februára 2021,  vybavované budú len havarijné záležitosti, požiadavky vlastníkov je potrebne riešiť podľa možnosti formou e-mailovej komunikácie alebo telefonicky.
 

Poštu je nutné vhadzovať do poštovej schránky SBD Bratislava I..